Chăm sóc cây xanh ở Bình Dương | Cây cảnh | Sân vườn

Chăm sóc cây xanh | Chăm sóc sân vườn | Chăm sóc cây văn phòng là các dịch vụ cây xanh mà chúng tôi hiện đang cung cấp lao động vật tư, máy móc để thực hiện công việc chăm sóc cây. Chúng tôi nhận thi công chăm sóc dựa vào các yếu tố như diện tích loại cây, yêu cầu của khách hàng mag chúng tôi chia ra hai gói dịch vụ chính sau đây:

  • Dịch vụ chăm sóc cây xanh định kỳ: Thực hiện công việc theo đinh kỳ công nhân đến chăm sóc 3 ngày/Tuần.
  • Chăm sóc cây xanh hàng ngày: Thực hiện công việc chăm sóc cây xanh thường xuyên 7 ngày/Tuần.

Quý khách có thể liện hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn khảo sát và đưa ra các phương án chăm sóc để quý khách hàng có thẻ lựa chọn dịch vụ. Các phương án chúng tôi đem ra đều tiết kiệ chi phí cho khách hàng và đảm bỏ cây cối xanh tốt quanh năm đúng như thiết kế ban đầu cảu khách hàng.

chăm sóc cây xanh ở nhà máy Vsip 2chăm sóc cây xanh ở nhà máy Vsip 2

Nhắn tin cho chúng tôi